Postępy
0% Ukończono

Test mierzący poziom mindfulness

Test został zainspirowany testem MAAS Kirka Warrena Browna z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Commonwealth University of Virginia, USA.

Przed rozpoczęciem kursu uważności proszę wypełnij krótki test mierzący twój poziom uważności. Pomoże ci on ocenić twoje nawyki i poziom uważności w życiu codziennym oraz porównać wyniki z testem po zakończeniu kursu.