Zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia kursu

Zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia kursu

Praktyka mindfulness w rzadkich przypadkach może zwiększać uczucie niepokoju. W przypadkach schizofrenii, traumy pourazowej, silnej depresji, innych zaburzeń psychicznych oraz przy zażywaniu narkotyków i alkoholu nie polecam podejmować kursu mindfulness online, bez konsultacji z psychoterapeutą.

Jeśli masz lub kiedykolwiek miałeś/łaś jakiekolwiek problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak ciężka depresja, ataki paniki, depresja maniakalna, schizofrenia, PTSD itp. skonsultuj się ze swoim terapeutą lub lekarzem by upewnić się, że koncentrowanie się na wewnętrznych doświadczeniach będzie dla ciebie odpowiednią praktyką na ten moment.

Jeśli masz problemy z uzależnieniami praktyka mindfulness może być dla ciebie intensywnym doświadczeniem. Nie podejmuj kursu bez konsultacji z instruktorem lub terapeutą.

W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się ze swoim terapeutą lub napisz do mnie info@przystanmindfulness.edu.pl

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z przeciwskazaniami do praktyki i zaświadczam, że nie mam problemów psychicznych takich jak schizofrenia czy inne poważne psychiczne zaburzenia oraz nie mam obecnie problemów z uzależnieniami.   

Rozumiem, że ten kurs nie zastępuje terapii, leczenia,  czy konsultacji medycznej a jest jedynie techniką wspomagającą.

Rozumiem, że w razie niepożądanych skutków medytacji powinienem/powinnam skonsultować się ze swoim terapeutą lub organizatorem kursu przed podjęciem decyzji o kontynuacji kursu. 

Rozumiem, że aby doświadczyć jakiekolwiek korzyści, muszę zaangażować się w codzienną praktykę między 20 a 50 minut przez okres minimum 8 tygodni.